Fiqih Islam Lengkap

0
1031

Fiqih Islam Lengkap adalah sebuah aplikasi islami yang membahas tentang fiqih. Menurut wikipedia, Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.

Adapun isi dari aplikasi Fiqih Islam Lengkap ini yaitu :

Bab Pertama : Tauhid dan Iman.
Bab Kedua : Memahami al-Qur`an dan as-Sunnah dalam keutamaan, Akhlak, Adab, Zikir, dan Doa.
Bab Ketiga : Ibadah
Bab Keempat : Mu’amalah
Bab Kelima : Kitab Fara`idh
Bab Keenam : Kitab Nikah.
Bab Ketujuh : Qishash dan Hudud
Bab Kedelapan : Kitab Qadha`
Bab Kesembilan : Kitab Jihad
Bab Kesepuluh : Berdakwah kepada Allah

Semoga aplikasi Fiqih Islam Lengkap bisa bermanfaat untuk anda.

Dapat didownload di:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipan.fiqih.islam

LEAVE A REPLY